Gedved vandværk forsyner
904 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved vandværk

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A 8751 Gedved og er etableret 1952

Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da Viggo Eslund på telefon 20 16 26 87

       

   December 2020:
Gedved Vandværk har indgået aftale med Samn, at vandværket aflevere     måler oplysninger for 2020, til beregning af spildevand, så I som forbrugere, ikke selv skal aflæse jeres måler og indsende oplysninger til Samn år.
Nødforsyning med Horsens Vand (Samn) er endelig forbundet med Gedved Vandværk, så vi fremover kan forsyne vores forbrugere ved driftsforstyrrelser, eller anden forstyrrelse.
Alle vore forbrugere ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Gedved Vandværk